fbpx
Start with Why

Реализираме кампании за връзки с обществеността във всички сфери на обществения живот.

Агенцията осигурява качествени услуги в областта на пиара, организирането на събития, както и цялостното им медийно отразяване.

//steam.bg/wp-content/uploads/2018/03/word-cloud-public-relations-related-tags-127146119.jpg

Проучвания и подготовка

 • Проучване на нуждите на клиента от ПР услуги
 • Планиране на кампании
 • Подготовка за публични изяви
 • Консултиране по текущи въпроси

Връзки с медиите

 • Организиране на пресконференции, брифинги, презентации, семинари
 • Управление на контакти с медиите
 • Осигуряване на ПР публикации и медийни изяви

Медиа мониторинг

 • Проследяване на материали в националните и регионалните медии по предварително зададена тема
 • Изготвяне на ПР отчет

Корпоративни комуникации

 • Управление на репутацията, комуникацията и имиджа
 • Изработване на цялостни комуникационни стратегии
 • Вътрешнофирмени комуникации: създаване на корпоративна визия, мисия, ценности, информационни бюлетини

Продуктов ПР

 • Създаване на комуникационна стратегия за налагане на продукта
 • Организация и провеждане на промоции и рекламни кампании
 • Организиране и провеждане на информационни кампании чрез използването на най-подходящите комуникационни канали

Персонален ПР

 • Изработване и изпълнение на имиджови стратегии

Кризисни комуникации и лобиране

 • Определяне мащаба и характера на кризисната ситуация
 • Избор на тактика за PR въздействие
 • Нестандартни решения
 • Прогнозиране на потенциални заплахи и намиране на способи за тяхното неутрализиране

 

 

//steam.bg/wp-content/uploads/2020/04/img_504359-2.png