fbpx

Новият план за възстановяване предвижда над милиард и половина безвъзмездни европейски средства за нисковъглеродна енергетика. Голяма част от средствата са предвидени за финансиране на нови възобновяеми електроцентрали с батерии за съхранение на произведения ток, а сумите за слънчеви покриви на домакинствата са увеличени значително.

„В новата версия на плана за възстановяване са поставени ключови цели за развитието на енергетиката и в частност ВЕИ. Експертите от бранша отчитаме това като положително развитие спрямо предишните версии на документа. Все още обаче има съществени проблеми, които могат да бъдат значителна пречка в реализацията на поставените цели. За да бъдат изпълнени е необходимо правителството да променя закони и наредби, които са морално остарели и се явяват сериозна пречка при реализацията на проектите“, коментира инж. Веселин Тодоров – експерт с дългогодишен опит, член на Българска соларна асоциация, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Клуб на отбранителната индустрия.

С увеличението на средствата за финансиране на проекти, свързани с възобновяеми източници на енергия, в България нараства проблемът с инсталаторите на фотоволтаични централи. Експертите алармират за това, че на пазара се появяват все повече нови фирми, които не притежават необходимите знания и компетенции за тяхната реализация.

„Изграждането на ВЕИ като тенденция ще се развива все повече. Интересът е голям, а с него идва и проблемът с появата на много нови фирми, които не притежават необходимите знания и опит за качествено изпълнение на проектите. Необходимо е да бъдат взети мерки и да се създадат ясно установени правила и норми, които ще гарантират, че средствата, дадени от Европейския съюз ще отидат по предназначение, а няма да бъдат усвоявани по друг начин. Бизнесът и браншовите организации имат готовност да съдействат на правителството за изграждане на ясна, прозрачна, работеща и устойчива стратегия за развитие на ВЕИ, за да спазим поетите ангажименти от Европейския съюз“, коментира още инж. Веселин Тодоров.

Енергийната трансформация значително увеличава темповете си на развитие в цяла Европа през последните години. Отделни хора, общности, малки бизнеси, градове и местни власти вече са тръгнали в посоката на енергийната промяна. Те повишават производството на собствена възобновяема енергия и така ускоряват преминаването към децентрализирана система. Целта е да се появят много на брой малки фотоволтаични централи за собствени нужди или за продажба в мрежата, като по този начин се постигне енергийна независимост.

Повече за инж. Веселин Тодоров

Инж. Веселин Тодоров е основател на компанията „ВВТ Инженеринг“ и активен член на Българска соларна асоциация, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Клуб на отбранителната индустрия. Той е специалист с дългогодишен опит в областта на енергетиката и възобновяемите източници на енергия с десетки успешно реализирани проекти.

„ВВТ Инженеринг“ има за цел да предлага иновативни стандартни и нестандартни технологични решения. Стремежът на фирмата е да задоволи технологичните нужди на своите клиенти, прилагайки модерни, качествени и финансово достъпни услуги в сферата на възобновяемите източници на енергия, мълниезащитата, индустриалното осветление и електроинженерството.

Още информация можете да откриете на адрес www.vvt.bg

//steam.bg/wp-content/uploads/2020/04/img_504359-2.png