fbpx

START

300, 00 €

Месечен абонамент при сключен договор за едногодишно обслужване


Управление на социални мрежи (до две страници/профила)

Изграждане на стратегия и план за развитие на страниците/профилите

Създаване на креативно ангажиращо съдържание /до 10 публикации месечно/

Подбор на снимки и послания, които биха били най-привлекателни за аудиторията

Организация на фото или видео заснемане /ако е приложимо/

Създаване и управление на до 4 рекламни кампании месечно по предварително зададен бюджет

Създаване, управление и анализиране на до 1 фуния за продажби

Анализ на постигнатите резултати

Управление на рекламни кампании в Google

Изграждане на стратегия за рекламната кампания

Задаване на ключови думи

Настройване на рекламни групи

Поддръжка на до 2 рекламни кампании по предварително зададен бюджет

Анализ на постигнатите резултати

Създаване на авторско съдържание

До 4 авторски материала за уебсайтове и блогове

Създаване на текстове за уебсайтове, каталози, брошури и други

Преглед и редакция на текстове за продукти/услуги

Имейл маркетинг (до 1 кампания месечно)

Управление на контакти

Мониторинг

Създаване на текстове

Оформление

Анализ на постигнатите резултати

Консултации

До 4 часа месечно

SMART

500,00 €

Месечен абонамент при сключен договор за едногодишно обслужване


Управление на социални мрежи (до 3 страници/профили)

Изграждане на стратегия и план за развитие на страниците/профилите

Създаване на креативно ангажиращо съдържание /до 10 публикации месечно/

Подбор на снимки и послания, които биха били най-привлекателни за аудиторията

Организация на фото или видео заснемане /ако е приложимо/

Създаване и управление на до 6 рекламни кампании месечно по предварително зададен бюджет*

Създаване, управление и анализиране на до 2 фунии за продажби

Анализ на постигнатите резултати

Управление на рекламни кампании в Google

Изграждане на стратегия за рекламната кампания

Задаване на ключови думи

Настройване на рекламни групи

Поддръжка на до 4 рекламни кампании по предварително зададен бюджет

Анализ на постигнатите резултати

Създаване на авторско съдържание

До 6 авторски материала за уебсайтове и блогове

Създаване на текстове за уебсайтове, каталози, брошури и други

Преглед и редакция на текстове за продукти/услуги

Имейл маркетинг (до 3 кампании месечно)

Управление на контакти

Мониторинг

Създаване на текстове

Оформление

Анализ на постигнатите резултати

Public Relations (до 1 PR кампания месечно)

Създаване и разпространяване на прессъобщение

Проучване на нуждите на клиента от PR услуги

Планиране на кампании

Подготовка за публични изяви

Консултиране по текущи въпроси

Управление на контакти с медиите

Мониторинг по предварително зададена тема

Изготвяне на PR отчет

Консултации

Консултации по текущи въпроси (до 6 часа месечно)

EXCLUSIVE

Цена по договаряне


Услуги и решения, съобразени със спецификата на бизнеса и индивидуалните потребности на клиента

Свържете се с нас

Информация за контакт

  • София, ул. Христо Белчев 21
  • +359899332622

Работно време

  • Понеделник 09:00-18:00
  • Вторник 09:00-18:00
  • Сряда 09:00-18:00
  • Четвъртък 09:00-18:00
  • Петък 09:00-18:00
//steam.bg/wp-content/uploads/2020/04/img_504359-2.png