fbpx

Предлагаме консултантски услуги във връзка с дизайна, изготвянето и отпечатването на различни рекламни материали и съдържание за уеб, необходими за изпълнението на дългосрочната комуникационна стратегия и специфичните задания.

Можем да предложим изработването на тези материали, като за целта работим с подизпълнители и ръководим целия процес.

//steam.bg/wp-content/uploads/2018/03/Design-.jpg
//steam.bg/wp-content/uploads/2020/04/img_504359-2.png