fbpx

Предизвикателствата в динамичната бизнес среда днес са много. Едно от тях е интегрирането на няколко канала, чрез които посланието ни да достигне до правилните хора – традиционни и онлайн медии, социални мрежи, междуличностни комуникации, вътрешни комуникации и други.

Спецификите на всеки от тях предопределят на какъв етап и по какъв начин да бъдат използвани различни техники и похвати, за да се постигне максимална ефективност на PR кампаниите, които от своя страна да донесат стойност на бизнеса и да увеличат разпознаваемостта и продажбите му.

Екипът на STEAM Net Bulgaria реализира кампании за връзки с обществеността във всички сфери на обществения живот. Агенцията осигурява качествени услуги в областта на пиара, дигиталния маркетинг, рекламата, организирането на събития, както и цялостното им медийно отразяване.

//steam.bg/wp-content/uploads/2018/03/Public-Relations.jpg
Проучвания и подготовка

⇒ Проучване на нуждите на клиента от PR услуги

⇒ Планиране на кампании

⇒ Подготовка за публични изяви

⇒ Консултиране по текущи въпроси

Връзки с медиите

⇒ Организиране на пресконференции, брифинги, презентации, семинари

⇒ Управление на контакти с медиите

⇒ Осигуряване на PR публикации и медийни изяви

Мониторинг

⇒ Проследяване на материали в националните и регионалните медии по предварително зададена тема

⇒ Изготвяне на PR отчет

Корпоративни комуникации

⇒ Управление на репутацията, комуникацията и имиджа

⇒ Изработване на цялостни комуникационни стратегии

⇒ Вътрешнофирмени комуникации: създаване на корпоративна визия, мисия, ценности, информационни бюлетини

Продуктов PR

⇒ Създаване на комуникационна стратегия за налагане на продукта

⇒ Организация и провеждане на промоции и рекламни кампании

⇒ Организиране и провеждане на информационни кампании чрез използването на най-подходящите комуникационни канали

Персонален PR

⇒ Изработване и изпълнение на имиджови стратегии

Кризисни комуникации и лобиране

⇒ Определяне мащаба и характера на кризисната ситуация

⇒ Избор на тактика за PR въздействие

⇒ Нестандартни решения

⇒ Прогнозиране на потенциални заплахи и намиране на способи за тяхното неутрализиране

 

 

//steam.bg/wp-content/uploads/2020/04/img_504359-2.png